انگلیسی
چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

شهرزاد ساسان پور                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

سوابق شغلی

سوابق شغلی:

نام دانشگاه یا موسسه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آدرس وتلفن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

1376

تاکنون

شبستر. دانشگاه آزاد اسلامی. ساختمان شماره ( 2)- دانشکده ادبیات و علوم انسانی. تلفن  04142425312

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

1378

1386

شهر ری. بلوار صفائیه.دانشگاه ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه پیام نور واحد شاهین شهر

1389

1391

اصفهان. شاهین شهر بلوار نور- دانشگاه پیام نور واحد شاهین شهر- گروه تاریخ

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.