انگلیسی
چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

شهرزاد ساسان پور                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

مقالات ژورنال

 مقالات خارجی ( Isi):

عنوان اثر

محل نشر

سال و شماره چاپ

1- Sogdian merchants  as Iranian cultural  carriers ( study ing the ffect of sogdian in Iran – chining relation during  Parthian and sasanians)

Journal of Appliad Environmental and Biological sciences

Article No . jAEBS- 489-8

2-  TariK-I rashidi-written by Mirza Muhmmad Haydar Dughlat.

RIVISTAE FERTILIZZAZIONE DEL SUOLO

ISNN: 0002-1857

Ms. Ref. No: AGRO- 118RTU

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.