انگلیسی
دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

شهرزاد ساسان پور                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

کتاب ها

کتاب و تالیفات :

 

عنوان اثر

محل نشر

ناشر

سال نشر

1)-" عبورازسازمان " (مجید شریف واقفی به روایت اسناد)

   تهران

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

1386

2)- قشربندی اجتماعی ایران از دوران ساسانی تا پایان دوران اموی

تهران

پژوهشکده تاریخ اسلام

در دست انتشار

3) -مردی بزرگ از دیاری کوچک (زندگینا مه مهدی ابراهیمی دریانی)

شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

در دست انتشار

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.